فایل های دسته بندی کسب و کار و پول - صفحه 1

جزوه اصول بازاریابی(بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی و معطر)

جزوه درس اصول بازاریابی رشته کارشناسی(بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی و معطر)

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل