فایل های دسته بندی داروسازی - صفحه 1

معرفی و آموزش کار با دستگاه های آزمایشگاهی رشته گیاهان دارویی

معرفی و آموزش کار با دستگاه های آزمایشگاهی رشته گیاهان دارویی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه آموزشی اطلاعات دارویی ویژه تکنسین های داروخانه

دانلود جزوه آموزشی اطلاعات دارویی ویژه تکنسین های داروخانه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کامل فلاونوئید ها و مشتقات(FLAVONOID AND RELATED COMPOUNDS)

مقاله کامل فلاونوئید ها و مشتقات(FLAVONOID AND RELATED COMPOUNDS)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل