فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی

جزوه کامل مبانی مدیریت و اصول سرپرستی مطابق با سرفصل های وزارت علوم در دانشگاه های فنی حرفه ای

قیمت : 3,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل